Acreditacions

Disposem de personal titulat i amb un nivell d’expertesa notable que permeten afrontar amb la màxima garantia els serveis oferts als nostres clients.

Titulacions universitàries en diverses disciplines (física, enginyeria, ciències ambientals)

Màsters i postgraus en estalvi i eficiència energètica i contaminació atmosfèrica

Certificació tècnica de Nivell Avançat en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis expedit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Acreditació per elaborar plans d’ autoprotecció de les activitats i els centres d’ interès per a la protecció civil autonòmic i local