Política de qualitat i medi ambient

L’empresa CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. és conscient que en la mesura amb que una organització es responsabilitza de la seva relació amb els clients i amb la societat en general, la seva dignitat i imatge corporativa se situen en un camí de creixement.

Des de l’empresa CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. es vol assolir un compromís envers els clients i el medi ambient, tot reconeixent la relació estreta que hi ha entre la nostra activitat i el medi, potenciant els valors afegits que aporta l’empresa al nostre entorn i prevenint o mitigant aquells efectes no desitjats envers ell.
Aquest compromís implica Ia totalitat de organització.
Aquest compromís inclou oferir als nostres clients aquells serveis que satisfacin les seves necessitats complint amb els requisits establerts per ells.
Aquesta política esdevindrà el marc pera la panificació d’objectius relacionats amb la qualitat i el medi ambient
La millora continua esdevé un dels nostres pilars fonamentals per cuidar l’entorn i alhora possibilitar una maduresa empresarial que tingui com a objectiu la satisfacció màxima del client i del propi equip, partint de la premissa de realitzar la feina encomanada ben feta I a la primera.

La nostra organització es compromet a vetllar per el compliment i superació, quan sigui possible, de tots els requisits legals aplicables. També complirà amb aquells requisits de qualitat i de medi ambient que els nostres clients ens sol·licitin sempre que siguin tècnica i econòmicament viables.
La optimització del temps, l’us de les noves tecnologies,  l’estratègia comunicativa i el coneixement profund dels actors involucrats en la relació medi ambient-societat, són elements clau per a la definició d’objectius de la nostra organització.
L’empresa implementa bones pràctiques que asseguren un desenvolupament sostenible de les tasques de l’empresa.

La nostra empresa opta per desenvolupar la seva tasca amb criteris deficiència energètica, afavorint una minimització en la generació de residus i en el consum de recursos naturals.

La nostra empresa realitza una gestió preventiva de tots aquells aspectes ambientals associats a l’activitat per tal de garantir al màxim la protecció del medi ambient.
La nostra empresa, pel desenvolupament de la seva activitat, considera en tot moments els possibles riscos associats a la mateixa.

L’empresa CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. estableix anualment uns objectius ambiciosos i assumibles en relació a la millora de la qualitat dels seus serveis i també a la millora ambiental de l’activitat, que inclou aquells riscos empresarials significatius i implementa els procediments que siguin necessaris per tal de garantir l’assoliment dels mateixos.