Soroll

Estudi d’impacte acústic de l’activitat

Assessorament per la implantació de mesures correctores per a la reducció d’emissions sonores