Residus

Alta de productor de residus

Declaració anual de residus de productors i gestors

Alta i modificació de transportista de residus autoritzat

Alta i modificació de gestor de residus autoritzat

Alta i modificació d’agent i/o negociant de residus autoritzat

Estudi de minimització de residus perillosos

Declaració anual d’envasos

Pla empresarial de prevenció, per a la reducció dels residus d’envasos i embalatges (PEP)

Informe anual de seguiment del Pla empresarial de prevenció, per a la reducció dels residus d’envasos i embalatges (PEP)

Documentació per a la gestió de residus

Documentació per al trasllat de residus fora de la Comunitat Autònoma i fora de l’estat

Projectes de reducció, tractament i reciclatge de residus en origen

Sistemes de Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR)

Declaració de subproducte

Assessorament i coordinació per a la caracterització i anàlisi de residus