Seguretat i control industrial

Legalització d'instal·lacions (compressors, clima, baixa tensió, ascensors, dipòsits de combustible, etc)

Legalització d'instal·lacions APQ en base al Reial Decret 656/2017

Legalització d'instal·lacions d'Accidents greus en base al Reial Decret 840/2015

Control de qualitat documental d’instal·lacions