Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos, les empreses que hagin declarat la posada al mercat d’envasos en una quantitat que superi els llindars establerts en aquesta norma (Article 18) han de disposar d’un pla empresarial de prevenció i ecodisseny per minimitzar el consum d’envasos i prevenir la generació de residus d’envasos.

La disposició d’aquest pla està regulada per l’article 18 del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos, que indica que estaran obligats a aplicar un pla empresarial de prevenció i ecodisseny amb caràcter quinquennal, els productors de productes que, al llarg d’un any natural, introdueixin al mercat una quantitat d’envasos susceptibles de generar residus d’envasos en quantitats superiors als llindars següents:

– 250 tones, si es tracta exclusivament de vidre.

– 50 tones si es tracta exclusivament d’acer.

– 30 tones, si es tracta exclusivament d’alumini.

– 20 tones, si es tracta exclusivament de plàstic.

– 20 tones, si es tracta exclusivament de fusta.

– 15 tones, si es tracta exclusivament de cartró o materials compostos.

– 300 tones, si es tracta de diversos materials i cadascun no supera, de forma individual, les quantitats anteriors.

 El pla l’ha d’elaborar internament l’empresa i actualitzar-lo cada any amb els resultats dels objectius de l’any anterior. Té una vigència de 5 anys. En finalitzar la vigència, l’empresa haurà de presentar a l’administració un informe dels resultats del pla. El pla no és necessari presentar-lo a cap administració, només és obligatòria la presentació de l’informe final als 5 anys.