PLA EMPRESARIAL DE PREVENCIÓ I ECODISSENY

PLA EMPRESARIAL DE PREVENCIÓ I ECODISSENY

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos, les empreses que hagin declarat la posada al mercat d’envasos en una quantitat que superi els llindars establerts en aquesta norma (Article 18) han de...