PLA EMPRESARIAL DE PREVENCIÓ I ECODISSENY

PLA EMPRESARIAL DE PREVENCIÓ I ECODISSENY

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos, les empreses que hagin declarat la posada al mercat d’envasos en una quantitat que superi els llindars establerts en aquesta norma (Article 18) han de...
SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ O RENOVACIÓ EMAS

SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ O RENOVACIÓ EMAS

El passat 5 d’abril de 2024 es va publicar la RESOLUCIÓ EMT/1070/2024, de 2 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya....
PLA EMPRESARIAL DE PREVENCIÓ I ECODISSENY

NOU MARC LEGAL ESTATAL D’ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos, les empreses que hagin declarat la posada al mercat d’envasos en una quantitat que superi els llindars establerts en aquesta norma (Article 18) han de...