NOU MARC LEGAL ESTATAL D’ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS

NOU MARC LEGAL ESTATAL D’ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS

El 29 de desembre de 2022 va entrar en vigor el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos (BOE núm. 311 de 28/12/2022). Mitjançant aquest Reial decret es pretén adaptar la normativa estatal relacionada amb els envasos i els...
NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS

El termini de presentació ve determinat per la legislació que obliga a presentar la Declaració anual/Memòria anual de residus. Si s’està obligat pel decret 93/1999 el termini de presentació és abans del 31 de març, pel contrari, si s’està obligat per la Ley 7/2022...