Seguretat

Hem assolit el nivell de coneixement i experiència oportú per a treballar en el camp de la seguretat i control industrial, la seguretat contra incendis i la protecció enfront a emergències.

Protecció contra incendis

Protecció civil emergències

Seguretat i control industrial

Prevenció de riscos laborals