Sòl

Elaboració d’Informe de sòls (Preliminar, Periòdic, de Canvi o de Cessament)

Sol·licitud exempció elaboració informe base

Assessorament en la regeneració de sòls contaminats