Altres serveis

Disposem d’un ampli coneixement de la complexitat i varietat de serveis que precisa el món empresarial, per no quedar enrere en el camí cap al creixement i manteniment en el mercat econòmic. Per aquest motiu, també oferim altres serveis complementaris als àmbits del medi ambient i la seguretat.

Implantació ISO 9001:2015

Implantació UNE EN ISO 22000

Implantació UNE 50001

Marcatge CE maquinària i productes

Registre REACH

Memòria de responsabilitat social empresarial (RSE)

Assessorament continu medi ambient, seguretat i prevenció, i Notificació periòdica de requisits legals

Tramitació SANDACH per al compliment del Reglament 1069/2009

Estalvi i eficiència energètica

Certificació d’eficiència energètica

Petjada de carboni i petjada de l’aigua

Peritatges ambientals

Responsabilitat ambiental (Anàlisi de risc ambiental)

Informes estadístics nacionals sobre medi ambient.

Sanitat i higiene (registre sanitari, anàlisi de perills de punts de control crític, registre alimentari)

Agricultura i ramaderia (pla de gestió de dejeccions ramaderes).

Ajuts i subvencions

Resolució d’expedients sancionadors

Prescripcions Reglament ADR

Autorització administrativa prèvia de la instal·lació per a plantes solars fotovoltaiques i plantes eòliques

Inscripció al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica de Catalunya (RIPRE).