AJUTS PER RETIRADA D’ELEMENTS AMB AMIANT

AJUTS PER RETIRADA D’ELEMENTS AMB AMIANT

Al DOGC de 18/05/2020 es va publicar la RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de...