Amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic més eficient i ajudar al nostre teixit industrial a ser més competitius, l’ICAEN amb la col·laboració dels principals fabricants i distribuïdors d’equips industrials auxiliars, ha obert una nova via d’actuació per impulsar la renovació dels equips industrials auxiliars. 

La campanya del Pla Renova’t Indústria, pretén oferir durant tot el 2019 l’oportunitat de renovar alguns equips industrials auxiliars amb descomptes i avantatges en l’adquisició. Els nous equips són els de major qualitat i eficiència energètica que ofereix el mercat actualment, tal i com es garanteix en les característiques del conveni d’adhesió.

Per aquest 2019 els equips que formaran part del Pla Renova’t Indústria són els següents:

 • Motors elèctrics
 • Compressors d’aire
 • Cremadors i sistemes de combustió

Si la vostra empresa té activitat industrial i està interessada a renovar equipament d’aquesta tipologia cal que demaneu oferta als proveïdors del llistat d’empreses adherides a la campanya (http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/20_campanyes/campanyes/PlaRenovatIndustria/Arxius/2019_Pla_Renovat_Industria_Contactes-empreses.pdf). Cada un d’ells ha establert amb l’ICAEN els descomptes i altres avantatges que ofereix durant el 2019, per això l’ICAEN vetllarà per a què aquestes condicions es preservin.

Sistemes de combustió

Podran formar part d’aquest “Pla Renova’t d’equips auxiliars a la indústria de Catalunya” els cremadors i els sistemes de combustió que compleixin aquestes condicions: 

 • Marcatge CE dels cremadors i els components substituïts.
 • Els canvis no provocaran un augment fora dels límits autoritzats en l’emissió dels NOx o de monòxid de carboni CO.
 • Control digital i seguiment dels principals paràmetres de la combustió .

I com a mínim algun dels següents requisits tècnics: 

 • Canvi de combustible i les actuacions complementaries d’ajustaments per adaptar el cremador al nou combustible.
 • Aplicacions tècniques d’equipaments addicionals que milloren els sistemes de combustió a nivell d’eficiència energètica.
 • Cremadors estandarditzats i a mida.
 • Substitucions i actuacions de millora sobre el control, capçal i valvuleria.
 • Adaptació del cremador a la necessitat del procés per raons d’eficiència energètica.

Compressors d’aire

Podran formar part de l’oferta del Pla 2019 Renova’t Indústria els compressors d’aire que compleixin els següents requisits tècnics:

Marcatge CE.

 • El seu motor de compressió haurà de ser com a mínim IE3.
 • Sempre que el procés, o la necessitats del client final ho permetin, els compressors disposaran de recuperador de calor integrat.
 • Disponibilitat de control i comunicació del compressor.
 • Variador de freqüència incorporat al motor del compressor.

Motors elèctrics

Podran formar part de l’oferta del Pla 2019 Renova’t Indústria els motors elèctrics que compleixin els següents requisits tècnics: 

 • Motors elèctrics de baixa tensió.
 • Marcatge CE.
 • Eficiència mínima IE3 (segons normes IEC 60034-30 / IEC 60034-31).
 • El Pla només contempla la substitució dels equips existents amb una eficiència inferior a la del equips nous.
 • Els motors elèctrics, amb potències menors o iguals a 75 kW, hauran d’estar preparats per treballar amb variadors de freqüència.. En els casos en que el motor no funcionarà amb variador, no caldrà que estigui preparat per treballat amb variadors de freqüència. 

També es contemplen: 

 • La incorporació d’una millora, com per exemple, el variador de freqüència, sempre i quan vagi acompanyat de la substitució i aportació d’un nou motor.
 • En aquests casos, s’haurà de presentar la declaració per part del fabricant de l’eficiència mínima del conjunt motor + variador de freqüència segons la IEC 60034-30-2.