El termini de presentació ve determinat per la legislació que obliga a presentar la Declaració anual/Memòria anual de residus. Si s’està obligat pel decret 93/1999 el termini de presentació és abans del 31 de març, pel contrari, si s’està obligat per la Ley 7/2022 s’ha de presentar abans de l’1 de març.

D’acord amb l’article 65 de la Ley 7/2022, els gestors de residus i els productors de residus perillosos estan obligats a presentar la declaració abans de l’1 de març de cada any.