D’acord amb la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat ambiental, totes les activitats incloses en l’annex III estan obligades a disposar de garantia financera per respondre davant de possibles danys ambientals. L’Ordre TEC / 1023/2019, de 10 d'octubre,...

llegir més