Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat de CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. amb NIF B63741995 i domicili en el C. Corró, 263 baixos, de Granollers i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 37250, foli 30, full B304402, inscripció 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, es poden posar en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: administracioconsultoriagesmat.com.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i en l’espai que comprèn la Unió Europea, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’ accés a nostra pàgina Web per part de l’ USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ US vigents en el moment de l’ accés, que preguem llegeixin detingudament.

L’ USUARI en el moment que utilitza el nostre portal web, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ us del mateix. Si l’ usuari no està d’ acord amb les presents condicions d’ us, haurà d’abstenir-se d’ utilitzar aquest portal web i d’operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i inclús suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als qui s’han adquirit els seus drets d’ explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’ usuari únicament té dret a un us privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

CONDICIONS D’ ACCÉS

L’ accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’ acceptació expressa per part de l’ USUARI de la nostra política de privacitat, amb l’ habilitació del check respectiu en el moment de l’ enviament de les seves dades.

L’ usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ uso. L’ accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’ usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les que es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, els comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’ usuari.inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 37250, foli 30, full B304402, inscripció 1