Política de privacitat

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. informa als usuaris que les Dades de Caràcter personal que reculli (per diferents mitjans tals com: Enquestes a l’ interessat, formularis de petició d’ informació, xats online i fonts accessibles al públic) són objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran en el Registre d’ activitats de tractament corresponents, titularitat de CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L..  

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal te com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’ estableixi amb CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L., així com el desenvolupament de les tasques d’ informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies.

En aquells casos en què CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.  figuri com a Encarregada del Tractament assumeix les obligacions establertes en el RGPD a l’efecte, i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable de tractament i que no els aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents a les que figurin en el contracte celebrat a l’efecte.

Així mateix, CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.   informa que, en el caso que així s’hagi autoritzat de forma expressa, podrà utilitzar les direccions de correu electrònic facilitades per vostès, per mantenir-los informats de les seves novetats comercials i de les seves diferents ofertes promocionals. Si, en qualsevol moment, vostès s’oposen a rebre comunicacions comercials, ens poden escriure a l’adreça de correu electrònic administracio@consultoriagesmat.com indicant Baixa RGPD en l’assumpte.

El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la normativa vigent, d’ Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, no ser objecte de decisions individualitzades i Oposició. L’exercici d’aquests drets poden realitzar-lo el propi usuari mitjançant comunicació escrita a la següent direcció: CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. Carrer Corró, 263 Baixos 08401 GRANOLLERS [BCN] o enviant un email a l’adreça a dalt indicada.

També pot exercir aquests dret en ells termes que la normativa aplicable estableix i que poden consultar en www.agpd.es

L’usuari del Lloc serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el propietari de la web de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense el seu consentiment, el propietari de la web es reserva el dret a la destrucció immediata d’aquestes dades a fi de protegir el dret del titular o titulars de les mateixes.

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposats.

El Lloc Web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

Si us plau, llegeixi detingudament aquesta declaració de privacitat abans d’utilitzar aquest Lloc. Coneixerà la forma com processarem les seves dades personals i com utilitzem les cookies. L’ús d’aquest Lloc implica l’acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no utilitzi aquest Lloc.