Ens plau informar-los que, a banda de les revisions anuals dels sistemes de protecció contra incendis, amb l’entrada en vigor del nou Reglament 512/2017 (RIPCI) cal realitzar unes inspeccions periòdiques de seguretat activa contra incendis, per part d’alguna entitat col·laboradora acreditada, i amb una periodicitat de 2, 3 o 5 anys, en funció de si el vostre establiment presenta un risc d’incendi alt, mig o baix. La data de començar a realitzar aquestes inspeccions periòdiques dependrà de la data en que es van instal·lar els vostres sistemes de protecció contra incendis.